Tornakert avatása
BGK Sport
Free Hit Counter
Web Site Hit Counters
Tumblr
Támogatók
Bethlen Gábor Alapítvány
Média partner
       Felavatták a Bethlen Gábor Kollégium új óvodáját és felújított tornakertjét
2021. június 23-án kett?s avatóra került sor a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban: az új óvoda épületének átadását és az iskola tornakertjének felújítását ünnepelhette a helyi közösség. Mindkét beruházás az Erdélyi Református Egyházkerület és Magyarország kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával valósult meg.(...)

Tornakert
       Kevés iskola rendelkezik olyan szép és nagy tornakerttel, mint a Bethlen Gábor Kollégium. Ráadásul ez az egyetlen olyan református kollégium, ahol mind a mai napig megmaradt a tornavizsga hagyománya, s?t mintájára a környék magyar iskolái is bevezették ezt a látványos sporteseményt.
       Története során a nagymúltú iskola a sportéletben is kiváló eredményeket ért el és több szempontból is úttör? szerepet játszott.  A 19. században "gimnasztikát", úszást, majd 1886-tól kardvívást tanítottak, majd els?k között vezették be a futbalt is. (...)
Magáról a tornakertr?l elég kevés adat maradt fenn. Ismeretes, hogy Fogarasi Albert rektorprofesszor az 1891-1892-es tanévzáró beszédében sürgeti a téli sportcsarnok megépítését és megemlíti, hogy a kollégium "fels? kertjében" megkezd?dtek a 3000 m terület? játék- és versenytér munkálatai, amelyek szerinte a "legfokozottabb igényeket is kielégítik majd". Ebben az id?szakban az enyedi diákok sorra nyerik az erdélyi versenyeket, az 1894-95-ös tanévben tornakört alapítanak. A milleniumi országos tornaversenyen 50 tagú diákcsapat utazott Budapestre, ahol a megjelent 125 tanintézet közül a legjobb 12 közé választották be ?ket, a katonai gyakorlatok bemutatására. A tornacsarnok 1897 tavaszán épült fel.
       A kollégium legismertebb testnevelés tanára Bakó Árpád volt, aki 1936-1949 között oktatott az intézményben. Tanítványai számos rangos versenyt megnyertek, s?t országos bajnoki címeket is szereztek és szépen szerepeltek a nemzetközi versenyeken is.
               Az l948-as államosítási folyamat, ami a vagyoni javak elkobzásával járt, a Bethlen-kollégiumot is érzékenyen érintette. Múzeumával, könyvtárával együtt elveszítette az állomás utcájában lév? kollégiumi sportpályáját is (épült 1922-ben, a kés?bbi "Metalul" Stadion), ahol labdarúgópálya, futópálya, magas-, távolugró- és teniszpálya, kuglizó volt kialakítva, és fából készült tribünnel ellátva.
       A tornakert területe jelenleg a református püspökség tulajdona, hiszen a 2004-es visszaszolgáltatáskor az ingatlannal együtt az udvart is és a pályákat is visszakapta az egyház. 2009-ben létrejött egy haszonkölcsön szerz?dés a helyi önkormányzattal, az egyházkerület azonban nem mondott le a tornakert sorsáról és támogatta a felújítást.
       A mostani beavatkozásnak köszönhet?en, a tornakert látványosan megszépült és változatosabb infrastruktúrával rendelkezik. Megvalósult a szerpentin térkövezése, elkészült a multifunkcionális kispálya (kosár, kézilabda, tenisz), átalakították és újrafüvesítették a focipályát, öntöz?felszereléssel látták el és tartános (gumisz?nyeges) futópályával fogják körbevenni. B?vítették és felújították a lelátókat, víz-, villany- és csatornahálózatot hoztak létre, ami eddig egyáltalán nem létezett. Újdonságnak számít a szerpentin kivilágítása is, akárcsak a focipálya éjjeli reflektoros megvilágítása. A tornakertet új kerítéssel vették körbe.
       Nagyenyed magyar közössége abban bízik, hogy a mostani infrastrukturális beruházások új lendületet fognak hozni az érintett oktatási területeken, hiszen a múltbeli példák ezt sugallják számára.

BASA EMESE, tanár